• Concurrerend
  • Kwaliteit
  • Jarenlange doorontwikkelde kennis

Ladderliften

In een zeer vroeg stadium introduceerde Bouwma de aluminium ladderlift (1976) op de Nederlandse markt. Een nagenoeg onbekend product kreeg grote belangstelling van vele gebruikersgroepen, zoals onderhoudsaannemers, loodgieters-, dakdekkers- en verhuisbedrijven. In de navolgende jaren werd de markt overspoeld met diverse fabrikanten die brood zagen in dit product, waarbij de bomen niet meer door het bos te zien waren. Reden te meer voor Bouwma om zich nog sterker te richten op kwaliteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid.