Home Nieuws Hoe werk je veilig in de bouw?

Hoe werk je veilig in de bouw?

Hoewel bedrijven erg hun best doen, verloopt werken in de bouw niet zonder enig gevaar. Er wordt veel gewerkt met verschillende machines en materialen. En dat vaak op grote hoogtes op bijvoorbeeld een bouwlift. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor optimale bouw veiligheid tijdens het werken. Dit zodat de vakmannen zo veilig en gezond als mogelijk te werk kunnen gaan. In eerste instantie moet daarom het arbobeleid van bedrijven voldoen aan alle regels van de Arbowet. Hiermee worden zoveel mogelijk risico’s beperkt en gestreefd naar meer veiligheid in de bouwsector.

Zo zorg je voor een betere veiligheid op de bouwplaats

Wil jij zorgen voor de juiste veiligheid op de bouwplaats? Wij geven je een aantal tips voor het veilig werken in de bouw. Zo zorg je voor optimale veiligheid voor jouw vakmensen op de bouwplaats.

  • De juiste beschermingsmiddelen voor veiligheid in bouw

Een van de belangrijkste onderdelen voor de juiste veiligheid in de bouwsector is het gebruik van beschermingsmiddelen. Zo is het vaak verplicht om hoofdbescherming, zoals veiligheidshelmen, te dragen op de bouwplaats. Ook gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen en stofmaskers garanderen meer veiligheid op de bouwplaats. Hetzelfde geldt voor het dragen van veiligheidsschoenen en handbeschermers. Toch wordt dit vaak vergeten door medewerkers, waardoor er zonder deze beschermingsmiddelen wordt gewerkt. En dat kan nog wel eens voor nare gevolgen zorgen…

Zorg er daarom voor dat hier streng op wordt gecontroleerd binnen je bedrijf. Hiermee voorkom je niet alleen de kans op gevaar, maar ook op een boete door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  • Breng iedereen op de hoogte van de veiligheidsregels

Je zal wellicht denken dat deze tip vanzelfsprekend is. Niets is echter minder waar. Als werkgever ben je verplicht om te voldoen aan de arboregels en op basis daarvan een veilige werkplek te creëren voor je medewerkers middels een arbobeleid. Het is echter ook belangrijk dat medewerkers goed op de hoogte zijn van dat arbobeleid. Communiceer naar je personeel wat de veiligheidsregels zijn waaraan ze moeten voldoen en maak het belang van veilig werken in de bouw duidelijk. Bij enkel communiceren stopt het echter niet; personeel moet ook regelmatig gecontroleerd worden op het voldoen aan de veiligheidsregels.

Wordt deze controle consistent gedaan? Dan garandeert het een veiligere werkomgeving binnen je bouwbedrijf.

  • Een schone bouwplaats

Waarmee gevaar ook voorkomen kan worden, is het schoonhouden van de bouwplaats. Zorg ervoor dat de bouwplaats afvalvrij is en dat al het gebruikte materiaal en machines regelmatig wordt schoongemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat men uitglijdt, valt en daardoor gewond raakt. Bovendien zorgt het naast veiligheid ook voor meer overzicht en een nette werkplaats.

  • Verzeker je tegen risico’s

Is er toch sprake van een arbeidsongeval? Dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijf. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn namelijk aardig hoog. Des te hoger kunnen de kosten oplopen indien jij als werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Voor dit soort gevallen is het raadzaam een verzekering af te sluiten, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en verzuimverzekering.

Veilig werken in de bouw

Zorg jij ervoor dat je de regels uit de Arbowet en bovenstaande tips hanteert bij jouw werkplaats? Dan weet je zeker dat jij je volledig inzet voor het doorvoeren van de juiste maatregelen. Maatregelen die het veiliger werken in de bouw mogelijk maken én voor meer geruststelling onder medewerkers zorgen.