Home Nieuws Binnen 10 jaar meer dan 800.000 woningen nodig

Binnen 10 jaar meer dan 800.000 woningen nodig

De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Op elke twintig huizen zal er in Nederland over vijf jaar één woning te weinig zijn. In slechts drie van de 31 woningmarktgebieden zal het tekort onder de 2% (van de woningvoorraad) blijven. In de regio’s met de hoogste tekorten zal het tekort tot bijna 8% oplopen. Wat betekent dit voor de bouw?

Huidige situatie woningen tekort

Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 % van de woningvoorraad. Het doel is om dit percentage terug te dringen naar 2 % in 2035. Maar omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo’n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen. Na schatting moeten er ruim 800.000 woningen worden gebouwd.

In 2019 zijn er ruim 71.500 nieuwbouwwoningen gebouwd. Daarnaast zijn er ook nog eens 10.000 woningen ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen, zoals oude schoolpanden, kantoorpanden of hotels. In 2018 werd door het kabinet de wens uitgesproken om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2025.

Waarom loopt het bouwen van woningen minder snel dan verwacht?

Het aantal nieuwe woningen dat wordt gebouwd daalt dit jaar naar verwachting naar 55.000 en in 2021 naar 50.000. Dit aantal ligt dus veel lager dan het gewenste aantal dat in 2018 werd uitgesproken. Dat komt voor een belangrijk deel door de problematiek rondom stikstof, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties. Corona speelt hier vrijwel geen rol in.

Stikstof en PFAS worden dan ook als hoofdoorzaak gezien van de stagnerende bouwproductie. Wel is het opvallend dat de tekort aan bouwlocaties en de hoge bouwkosten niet als oorzaak worden gezien. Omdat het zo’n ruim 2 jaar duurt voordat hiervoor vergunningen kunnen worden afgegeven, zal er vanaf 2022 een herstel komen. Hierna zal de woningbouw dus nog verder stijgen.

Meer dan voldoende werk bouwindustrie

Ondanks de problemen met de vergunningen aanvragen kan de bouwindustrie voldoende aan de slag. Bouwma Bouwmachines BV. merkt dan ook weinig van een terugloop. “De prognose nu is dat de bouw de komende jaren in de lift zit vanwege onder andere het woningtekort. Gezien het feit dat er 800.000 woningen de aankomende tien jaar gebouwd zullen moeten worden, zie ik daar alleen maar een groeimarkt in,” aldus directeur Menno van Bouwma. Voor veel nieuwbouwprojecten worden de bouwmachines van Bouwma ingezet. Zo ook bij het nieuwbouwproject Santfort, waar ruim 100 nieuwe woningen worden gerealiseerd.