Home Nieuws BENG-eisen zorgen voor stijging in kosten voor nieuwbouw

BENG-eisen zorgen voor stijging in kosten voor nieuwbouw

Het bouwen van een nieuwbouwwoning is door de nieuwe BENG-eisen een stuk duurder geworden dan voorheen. Waar de kosten eerst relatief stabiel bleven, stijgen ze nu tussen de 11 en 16 procent. Waarom en wat de BENG-eisen precies inhouden, lees je in dit blogartikel.

Wat is BENG?

BENG staat voor bijna-energieneutraal gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen, waaronder nieuwbouw woningen, in Nederland bijna geheel energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijnen EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord van 2013. Vanaf dit jaar zullen er in alle landen van de EU de BENG-eisen gelden.

Kosten nieuwbouw stijgen

De BENG-eisen zorgen voor zo’n 5 tot 10 procent van de stijging. Verder komt de stijging van de prijzen door de verplichting om tegenwoordig gasvrij te bouwen. Het nadeel van BENG is dat het substantieel duurder is dan een traditionele nieuwbouwwoning, maar hij is dan wel geheel zelfvoorzienend.

De BENG-eisen zijn opgebouwd rond drie indicatoren. Deze zullen duidelijkheid bieden aan ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten en aannemers.

  • Maximale energiebehoefte

Als eerst wordt de hoeveelheid energie, die nodig is om een gebouw te verwarmen, af te koelen en te verlichten, getroffen. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m2. Voor een woning mag deze niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen. Voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Door goede isolatie, een optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie toe te passen wordt deze nieuwe standaard gehaald.

  • Maximaal primair fossiel energiegebruik

Daarnaast wordt er gekeken naar de hoeveelheid energie die er nodig is om de energiebehoeften van een gebouw te voorzien. Deze waarde is eveneens uitgedrukt in kWh/m2. Hij hangt sterk samen met de gebouwinstallaties: verwarming en koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Het is wel goed om er op te letten dat je van deze waarde de hoeveelheid opgewekte energie kunt aftrekken. Zo helpen zonnepanelen dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.

Onze verhuisliften en bouwliften worden vaak ingezet bij het plaatsen van zonnepanelen.

  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie

Nieuwe woningen en gebouwen moeten als derde punt voor minstens 50 procent gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan biomassa, zonnepanelen en/of windenergie.

Waarom zorgen BENG-eisen voor meer kosten?

De extra kosten die bij de invoer van de nieuwe BENG-eisen worden gemaakt, zitten vooral in het aanleggen van meer installatie en isolatie. Daarnaast moet er betere beglazing worden gezet en moet er een pv-paneel of warmtepomp worden toegepast. Deze maatregelen zijn nodig om aan de duurzaamheidseisen te voldoen.

Vooral stijging in kosten bij woningen

Vooral het bouwen van galerijflats en portiekwoningen wordt duurder. Daar kunnen bouwkostenstijgingen tot wel 18 procent oplopen. Dit komt omdat er bij deze huizen vaak complexere maatregelen nodig zijn om de energiebehoefte en het energieverbruik naar beneden te krijgen.

Bedrijfsgebouwen minder kostenstijging

Waar de stijging bij eengezinswoningen (16 procent), kantoorgebouwen (9,5 procent), scholen (11 procent) en zorgcomplexen (15,5 procent) erg hoog zijn, zijn de stijgingen bij bedrijven minder hoog. Bij bedrijfsgebouwen gaat het om een stijging van ‘slechts’ 5 procent. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren doordat er aan industrie geen belangrijke eisen worden gesteld.

De extra kosten van de BENG-eisen komen vaak bovenop de reguliere prijsstijging voor nieuwbouwwoningen. Deze blijven volgens recente cijfers van ABN AMRO dit jaar ondanks de coronacrisis met gemiddeld zo’n 5 procent stijgen.

Kleine troost

Een kleine troost is dat de maximale bouwkostenstijging voor nieuwbouwwoningen en gebouwen wel zijn bereikt. Met gasloos en BENG is er een grote stap gemaakt. Hier zullen niet snel meer andere duurzaamheidsmaatregelen die kostenprijsverhogend zijn bij worden doorgevoerd. De bestaande bouw kan dit de komende paar jaar wel nog verwachten.