T:  0251-229208 E: info@bouwma.nl

Keuringen

KeuringenPeriodieke veiligheidskeuringen
Voor verticaal transport op de bouwplaatsen wordt door metselaars, stukadoors, timmerlieden blokkenlijmers, kortom door vrijwel iedereen gebruik gemaakt van bouwliften, 10 t/m snelopbouwkranen en elementenstelmachines. Die leveren zowel veel tijdwinst op als verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dus is de gebruiksintensiteit onder sterk wisselende omstandigheden hoog. Die factoren zijn medebepalend voor het slijtageproces. Verkeerde opstelling of gebruik, en achterstallig onderhoud kunnen desastreuze gevolgen hebben. Volgens de gegevens sterft er elke week een bouwvakker op een Nederlandse bouwplaats door val van hoogte, contact met vallende lasten, bewegende delen van een machine, elektriciteit, val van bewegende platforms, beknelling, enz. Het is dus niet overbodig om uw bouwliften, 10 t/m snelopbouwkranen of elementenstelmachines eens per jaar te laten keuren en preventief te laten onderhouden door Bouwma als BMWT-keur gecertificeerd bedrijf. Dat voorkomt stilstand en verhoogt de veiligheid. Met de jaarlijkse keuring voldoet u aan de voorschriften van de ARBOregelgeving.

Veiligheid voorop
De BMWT– en specifieke BOUWMA-keuringen zijn primair toegespitst op veiligheid. Alle essentiële controlepunten worden onder de loep genomen, van aandrijvingen en elektrische uitrusting, via constructie en platform, giek, hijskabels, tot en met veiligheidsvoorzieningen en –borden. Na goedkeuring krijgt de bouwlift en BMWT– of BOUWMA-keursticker en keuringsformulier voor het dossier. In geval van afkeur volgt overleg met de opdrachtgever omtrent de nodige acties.

Langere levensduurKeuringen
Naast veiligheid: economie. Stilstand van een bouwlift, 10 t/m snelopbouwkraan of elementenstelmachine heeft vaak onaangename gevolgen: vertragingen, improductiviteit van complete bouwploegen, noem maar op. Bij preventief onderhoud en BMWT– of BOUWMA-keur komt zoiets nog zelden voor. Resultaat: hogere inzetbaarheid, dus minder indirecte kosten. Een BMWT– of BOUWMA-keur levert op de lange termijn meer op dan het kost. Keurmeesters Bouwma zijn BMWT-gecertificeerd en heeft alle technische expertise in huis, ook de fabrieksspecificaties. Onze keurmeesters volgen regelmatig toolbox meetingen en cursussen in eigen productiebedrijf van onze Warry bouwliften en elementenstelmachines en bij de fabrikanten, zoals bij Vicario bouwkranen, om op de hoogte te blijven van bestaande en nieuwe technieken. Bouwliften, zoals die met tandheugelsystemen, en bouwkranen, worden steeds meer uitgerust met elektronica: PC-besturing, verdiepingsstops etc., radiografische besturing en inverter-regeling enz. Ook die technieken worden met de dag complexer. Om dat te kunnen bijhouden moet onze keurmeester beschikken over voldoende kennis en over de fabrieksspecificaties. De BOUWMA– en BMWT-KEUR garanderen dit.

KeuringenBOUWMA– en BMWT-Keur. Een zékere keur
De ARBO-wet stelt heel wat eisen aan uw bedrijf. De periodieke keuringen middels BOUWMA– en of BMWT gecertificeerde keur sluiten naadloos aan op die ARBO-wetgeving. De keurmeester verstrekt u een volledige rapportage, waarmee u kunt aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om uw bouwlift, 10 t/ m bouwkraan of elementenstelmachine in optimale conditie te houden. Bovendien wordt de keuring zodanig gepland dat improductiviteit door stilstand tot een minimum beperkt blijft. Het is uiterst raadzaam om een BOUWMA– of BMWT -keuring te koppelen aan periodiek, preventief onderhoud.

  Download de PDF

 Zie BMWT-KEUR certificaat

Neem contact op!

Laatste Nieuws

03 juli 2018

   

 Voor een project in Amsterdam heeft De Geus Bouw gekozen voor een Warry Hoist tandheugelbouwlift met een patform 140x250 cm.